Velkommen Nyheter Avansert søk Miljøgruppen Lenker
  Du er ikke innlogget Logg inn
Du er her: Forside » Tjenestekjøp

Innledning

Innkjøp av tjenester skjer innen de fleste områder som det finnes grunner for å miljøtilpasse tjenestekjøpet.

Rengjøringstjenester

Ved rengjøring benyttes mange ulike teknisk-kjemiske produkter. Når man kjøper inn kjemisk-tekniske produkter stilles det høye miljø- og helsekrav til produktene. Derfor er det ikke mer enn rimelig at samme krav stilles på rengjøringsbyråets kjemisk-tekniske produkter når de utfører sine tjenester.

Det er viktig at doseringen av de kjemiske produktene er riktig. Gjennom å følge doseringsanvisninger sparer man rengjøringsmiddel samtidig som miljøbelastningen reduseres. Dessuten bør det ikke benyttes sterkere kjemikalier enn hva som er nødvendig. Å ha altfor mange rengjøringsmiddel er heller ikke å foretrekke, da egenkontrollen over produktene blir dårligere jo flere produkter som benyttes.

Det finnes kjemikaliefrie rengjøringsmetoder, for eksempel vaskekluter som gjennom statisk elektrisitet «suger til seg» støvet. Det bør prioriteres å benytte disse fremfor metoder som krever kjemisk-tekniske produkter.

Det er viktig at rengjøringsbyrået forsøker å miljøtilpasse sine transporter til og fra arbeidsplassen for å minimere utslippene og energiforbruket.

Vaskeritjenester

Det finnes flere hundre vaskerier i Norge. Rengjøringsprosessen innebærer forenklet at skittenttøyet vaskes ved hjelp av ulike vaskemetoder og prosesshjelpemiddel for siden å leveres tilbake i ren tilstand.

Miljøpåvirkning fra vaskerier

Avløpsvann fra vaskerier kan belaste det ytre miljøet, dels gjennom utslipp av tekstilenes smuss og fibrer, dels gjennom utslipp av rester eller overskudd av de kjemiske stoffene som benyttes i vaskeprosessen. Samtidig som virksomheten er av stor betydning for den hygieniske standarden innen alle nivå i samfunnet, så medfører den en risiko for miljøskadelige utslipp.

Avløpsvannet påvirkes av valget av vaske- og skyllemiddel samt dosering og hvor skittent tøyet er. Samtlige vaske- og skyllemiddel kan gi opphav til høy akutt toksisitet av utgående avløpsvann i resipienten, avhengig av tensidenes egenskaper og dosering. Andre faktorer som har betydning er kundens krav på renhet og bleking, maskintyper, mekanisk bearbeiding og temperatur.

Ulik type klesvask gir store forskjeller ved dosering av vaskemidler. Klesvasken er ofte vesentlig mer skitten enn normal klesvask i husholdningen. Vaskeriene kan sammen med leverandørene optimere doseringen av vaske- og skyllemiddel for å oppnå en kostnadseffektiv rengjøring.

Klesvasken ved offentlige vaskerier påvirker avløpsvannets egenskaper i lite omfang. Duker og liknende innebærer større variasjoner og kan gi høye verdier av fett og olje, samt toksisitet. Tilsetning av stivelse øker avløpsvannets oksygenforbruk. Industriklesvask innebærer også store variasjoner avhengig av hvor klesvasken kommer fra. Kjeledresser bidrar med anseelige mengder tungmetaller og oljerester. Avløpsvannet bør renses før det slippes ut på kommunalt nett.

Kjemisk-tekniske produkter som benyttes innen vaskerier

I vaskerier benyttes fremfor alt vaskemiddel, skyllemiddel, blekemiddel, optiske hvitemiddel, farge og parfyme. (Se vaske- og rengjøringsmidler). Vaskeriene benytter sjelden ferdig blandete vaskemidler, men benytter egne bruksløsninger. Yrkesmessig vask skiller seg i vesentlige deler fra husholdningsvask, derfor kan de miljøkriterier som foreligger for husholdningsprodukter i form av «Bra Miljöval» og «Svanen» ikke benyttes uten tilpassing for profesjonelle vaskemiddelprodukter.

Nyheter
Bruk av miljøkrav ved anbud for renovasjonstjenester i de videregående skole i Østfold.
Våren 2003 var Østfold fylkeskommune ute med anbud for renovasjonstjenester i videregående skole. Skolene kildesorterer avfallet og gjennom en felles avtale ønsker man å redusere renovasjonskostnadene og få til en bedre oppfølging. Det ble stilt miljøkrav til leverandør, til transporttjenestene og til behandlingen av avfallet.
07.11.2003
Seminar -innkjøp
Seminar for innkjøpere og miljøansvarlige i Østfold 17. september på Festiviteten i Sarpsborg. Mange spennende innlegg. Handels - og næringsdepartementet vil fortelle om sin nye miljøveilder som er under lansering.
01.09.2003
Miljøsamling i Skien 2-3. september
Det blir miljøsamling for innkjøpere og miljøansvarlige i nettverket miljoinnkjop.no 2. og 3. september i Skien.
29.08.2003