Velkommen Nyheter Avansert søk Miljøgruppen Lenker
  Du er ikke innlogget Logg inn
Du er her: Forside » Dokumentasjon » Lisenser » Åpen dokumentlisens

Åpen dokumentlisens

1. Kopiering og distribusjon av verket i uendret form

Du kan fritt kopiere dette verk uendret og distribuere det på ethvert medium, forutsatt at du sammen med hver kopi beholder denne lisens og en henvisning til verkets kilde.

Du kan velge å kreve penger for kopiering og distribusjon av innholdet, for undervisning i innholdet, for brukerstøtte og garantier i forbindelse med innholdet. Hvis du gir verket videre til andre, har du plikt til å påse at du selv eller andre gir mottakeren gratis adgang i minimum 3 år til en elektronisk utgave av innholdet - i et åpent redigerbart format - for eksempel via internett, og at det i hvert eksemplar tydelig angis hvordan man kan få tak i den elektroniske utgaven.

2. Endring av innholdet

Du må gjerne endre i dette verk eller deler av det (og dermed lage et nytt verk basert på dette verk) og distribuere det som nevnt ovenfor, forutsatt at du oppfyller alle følgende krav:

a) Du skal sørge for at det nye verk inneholder en tydelig anmerkning om at du endret det, hva du endret og datoen for endringene.

b) Det skal være omfattet av samme rettigheter og betingelser ("lisens"), som det opprinnelige verk.

Alternativt kan det nye verk bære en annen lisens eller alminnelig opphavsrettslig beskyttelse, forutsatt at samtlige deler, som opprinnelig stammer fra dette verk, tydelig er markert (f.eks i sidefoten på hver side) som værende under denne lisens, og at lisensen følges for disse deler av verket, herunder at det gis gratis elektronisk adgang som nevnt under avsnittet om kopiering og distribusjon.

3. Plikter

Enhver anvendelse, kopiering eller distribuering betraktes som en aksept av denne lisens og dens betingelser. Ved overtredelse av lisensbetingelsene, vil alminnelig opphavsrettslig beskyttelse være gjeldende for hele verket og vil dermed gjøre person eller personer erstatningspliktige for enhver uautoriseret anvendelse.

4. Garanti

Innholdet leveres "som det er", uten noen form for garanti for kjøps-, bruks- eller nytteverdi, medmindre det er gitt en særskilt skriftlig garanti om dette.

Denne lisensen er en norsk oversettelse av dansk versjon 1.0 (25. januar 2002).

Den danske utgaven av lisensen finnes på http://www.sslug.dk/linuxbog/licens.html

Forfatter: Jacob Nordfalk nordfalk@mobilixnet.dk

Nyheter
Bruk av miljøkrav ved anbud for renovasjonstjenester i de videregående skole i Østfold.
Våren 2003 var Østfold fylkeskommune ute med anbud for renovasjonstjenester i videregående skole. Skolene kildesorterer avfallet og gjennom en felles avtale ønsker man å redusere renovasjonskostnadene og få til en bedre oppfølging. Det ble stilt miljøkrav til leverandør, til transporttjenestene og til behandlingen av avfallet.
07.11.2003
Seminar -innkjøp
Seminar for innkjøpere og miljøansvarlige i Østfold 17. september på Festiviteten i Sarpsborg. Mange spennende innlegg. Handels - og næringsdepartementet vil fortelle om sin nye miljøveilder som er under lansering.
01.09.2003
Miljøsamling i Skien 2-3. september
Det blir miljøsamling for innkjøpere og miljøansvarlige i nettverket miljoinnkjop.no 2. og 3. september i Skien.
29.08.2003