Velkommen Nyheter Avansert søk Miljøgruppen Lenker
  Du er ikke innlogget Logg inn
Du er her: Forside

Velkommen til miljoinnkjop.no

Forord

Miljørettet innkjøp av varer og tjenester er et viktig område for fylkeskommunenes og kommunenes Norskespill bonus miljøarbeid. For å lette implementeringen av miljøkrav i anbud, er det utarbeidet et verktøy for miljøvennlige innkjøp i Vera og john bonus Østfold fylkeskommune. Den vil kunne benyttes også i andre offentlige etater.

Miljørettet innkjøp av varer og tjenester er et viktig område for fylkeskommunens miljøarbeid . Miljøvennlige innkjøp er et av hovedsatsningsområdene i Handlingsplanen for Lokal Agenda 21 for Østfold fylkeskommune 2001-2004.

Østfold fylkeskommune har vedtatt at miljøhensynet skal legges til grunn både ved mindre innkjøp og i Casumo anbudsbetingelsene ved anbud og at miljøvurderinger skal gjennomføres i alle saker. Videre at det skal stilles miljøkrav i alle tilbuds- og anbudsforespørsler.

Dette innebærer en offensiv og krevende miljøpolicy som skal følges opp i praksis. For å lette implementeringen av miljøkrav i anbud, er det utarbeidet et norske spilleautomater direkte i nettleseren verktøy for miljøvennlige innkjøp i Østfold fylkeskommune. Den vil kunne benyttes også i andre offentlige etater.

Verktøyet utgjør et system for å håndtere miljøspørsmål ved innkjøp der miljøkrav stilles i samsvar med bestemmelsene i innkjøpsreglementet.

Verktøyet har blant annet til hensikt å:

  • Påvirke helse og miljø på en positiv måte ved miljøvennlige innkjøp
  • Gi et tydelig signal til markedet om at miljøtilpassing er et kundekrav
  • Inspirere andre til å gjøre miljøvennlige innkjøp ved å fremstå som et godt eksempel
  • Lette arbeidet for innkjøpere med å stille miljøkrav

Verktøyet er basert på "Manual for Miljöanpassad upphandling" utarbeidet av Kommunforbundet Västernorrland i Sverige og ble tilrettelagt for norske forhold i samarbeid med Stiftelsen Østfoldforskning 1999-2000. Verktøyet ble oppdatert høsten 2002. GRIP ? grønt arbeidsliv i praksis, har utarbeidet dokumentet "Lover og regler" og har kvalitetssikret deler av verktøyet i forhold til det norske anskaffelsesregelverket.

Den datatekniske løsningen ble utarbeidet av Stiftelsen Østfoldforskning. Den er videreutviklet av Linpro AS for bruk på Internett.

Kopieringsrettigheter

Verktøyet er Østfold fylkeskommunes eiendom og er beskyttet gjennom en åpen dokumentlisens.

Den åpne dokumentlisensen sørger for at andre offentlige etater kan kopiere og benytte innholdet til sine formål. Det er lov til å kopiere og redigere dokumenter eller deler av dokumentene i verktøyet så lenge lisensvilkårene følges.

Fylkeskommunen tar intet ansvar for eventuelle feil i produktet.

Hvordan bruker du verktøyet?

Verktøyet består av over 30 informasjonsdokumenter og 26 miljøerklæringsskjema som kan benyttes ved anbudsforespørsler. Den er bygget opp på en enkel måte med en meny på venstre side hvor en med få tastetrykk kan nå alle dokumentene uten å måtte bla eller rulle i lange menyer. Det er lagt vekt på at verktøyet skal virke hurtig. Det er derfor benyttet minimalt med grafiske elementer. Alle dokumentene kan skrives pent ut på papir ved å benytte utskriftsformat.

Tilbakemelding fra brukerne

Vi ønsker en tilbakemelding fra brukerne slik at verktøyet kan videreutvikles i fellesskap til å bli et enda bedre verktøy for innkjøpere. Tilbakemelding kan gis til Torhild A. Kongsness, Østfold fylkeskommune på e-postadresse: torkon@ostfold-f.kommune.no

Nyheter
Bruk av miljøkrav ved anbud for renovasjonstjenester i de videregående skole i Østfold.
Våren 2003 var Østfold fylkeskommune ute med anbud for renovasjonstjenester i videregående skole. Skolene kildesorterer avfallet og gjennom en felles avtale ønsker man å redusere renovasjonskostnadene og få til en bedre oppfølging. Det ble stilt miljøkrav til leverandør, til transporttjenestene og til behandlingen av avfallet.
07.11.2003
Seminar -innkjøp
Seminar for innkjøpere og miljøansvarlige i Østfold 17. september på Festiviteten i Sarpsborg. Mange spennende innlegg. Handels - og næringsdepartementet vil fortelle om sin nye miljøveilder som er under lansering.
01.09.2003
Miljøsamling i Skien 2-3. september
Det blir miljøsamling for innkjøpere og miljøansvarlige i nettverket miljoinnkjop.no 2. og 3. september i Skien.
29.08.2003